Vírushelyzet

A bölcsőde intézkedései a vírushelyzetre való tekintettel.

Figyelem

a vírushelyzet alatt

Azért, hogy megvédjük a gyermekek, szülők és dolgozók egészségét, bölcsődénk elővigyázatosságból a lent részletezett óvintézkedéseket hozta a vírusveszély idejére. Köszönjük, hogy te is partner vagy abban, hogy megóvjunk mindenkit magunk körül. 

Higiénia

Kérlek fertőtlenítsd a kezeidet a szakemberek ajánlását figyelembe véve.-

Maszk

A szülők számára a maszk viselése kötelező az intézmény területén.

Távolság

Az előírt távolságtartás a bölcsőde
területére is érvényes a szülők részére.

Tünetek

Gyermekek bármilyen betegség tünetével, nem látogathatják a bölcsit.

Eljárásrend pandémia esetén a bölcsődében

Az intézmény látogatása

A koronavírus-betegség, a Covid-19 elsősorban direkt módon, cseppfertőzéssel terjed, azaz a járvány szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. A gyermekintézményekben különösen lényeges az alapvető higiénés követelményeken túlmutató, a koronavírus-fertőzés terjedésének meggátolását célzó előírások betartása.

 

A bölcsődét tehát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, amelyről a szülőket nyilatkoztatni szükséges Szülői Nyilatkozat minta a mellékletekben megtalálható.

 

Az intézményeknek tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/765-tajekoztatas-ajarvanyugyi-keszultsegi-idoszak-alatt-betartando-altalanos-jarvanyugyi-megelozoszabalyokrol.

 

A szülő köteles a bölcsődét értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn. Amennyiben a gyermek vagy a bölcsődei dolgozó bármely fertőző betegség tüneteit mutatja, otthon kell maradnia mindaddig, amíg orvosi javaslatra újra közösségbe jöhet.

 

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben a dolgozónál Covid-19 fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, egyúttal háziorvosához szükséges irányítani, továbbá meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje tartalmaz.

 

Gyermek esetén a szülők azonnali értesítéséről gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

A gyermekek fogadása

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, törekedni kell arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe, ahol zsiliprendszerben történjen a gyermek     átadása. Amennyiben ehhez nem adottak a személyi feltételek, egyszerre csak egy gyermek és kísérője tartózkodjon az öltözőben. Ahol erre lehetőség van, tanácsos más terek bevonása az öltözködéshez (babakocsi tároló, folyosó, elkülönítő helyiség, stb.), hogy a 1,5 méteres távolság tartható legyen. A fertőtlenítős lábtörlő alkalmazása továbbra is ajánlott. A szülők szájmaszkban léphetnek be a bölcsődébe. A kisgyermeknevelők tájékoztassák a szülőket a fertőtlenítő kézmosás feltételeiről, és kérjék annak alkalmazását. Belépéskor a kéz fertőtlenítése a szülő és a gyermek esetében egyaránt valósuljon meg. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. Az ehhez szükséges feltételeket a bölcsőde biztosítani köteles.

 

Új gyermekek fogadása Családlátogatás

Jelen helyzetben a családlátogatást a megszokott formában nem tudjuk megvalósítani, de fontos, hogy kellő információkkal rendelkezzünk a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, és a szülők elvárásairól. Ezért viber, messenger alkalmazás segítségével is beszélgethetünk a szülőkkel, ahol a gyermek is megmutathatja kedvenc játékait, azt, hogy hol alszik. Készíthetünk google űrlapot, célzott kérdésekkel is, kérhetjük, hogy a szülő a családi füzetbe írjon bővebb jellemzést, de javasolhatjuk azt is, hogy együtt készítsenek a gyermekkel együtt egy olyan kis mesekönyvet, amely kreatív alkotás formájában elmeséli az otthoni napirendet, szokásokat. Ha más mód nincs, a megfelelő szabályok betartásával személyes beszélgetésre is sor kerülhet a bölcsődében. Abban az esetben szükséges megtartani a családlátogatást, ha a kisgyermeknevelő problémát észlel és ennek megoldásához szükséges a család otthonában történő beszélgetés.

 

Beszoktatás

A beszoktatások fokozatosan, minden esetben szülővel együtt történjenek. A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszertanát be kell tartani. Beszoktatásra egyszerre csak egy szülő érkezhet egy gyermekkel (egy ikerpárral). A szülőket tájékoztatni kell, hogy a bölcsődébe szájmaszkban kell érkezni, a beszoktatás során a csoportszobában szájmaszkot, lábvédő zsákot vagy váltó papucsot kell viselnie, és más gyerekekkel nem léphet kapcsolatba a csoportban. Amennyiben adottak a feltételei javasolt érintésmentes hőmérővel a testhőt ellenőrizni. Ameddig az időjárás engedi, a beszoktatás időtartamának nagy részét a játszóudvaron töltsék a szülők és a gyermekek.

 

Szülői értekezlet

Szülői értekezlet tartása bölcsődei egységenként javasolt, kisebb csoportlétszámban. Ajánlott a szülői értekezletet fedett teraszon megtartani, amennyiben rendelkezésre áll. A szülők számára a teraszon is megfelelő távolságra helyezzünk el székeket.  

 

Gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok

A járványügyi szabályok betartása mellett elsődleges biztosítani a szeretetteljes nevelést, gondozást. Átmeneti tárgyat a gyermek bevihet magával a bölcsődébe, melyet fertőtleníteni szükséges. Amennyiben ez a tárgy textil kendő/pelenka vagy rágásra használt anyag, úgy a szülőtől kérni kell annak naponta történő kimosását. A gyermekek kézmosását, orrtörlését még az önálló gyermekeknél is felügyelni, segíteni kell. A napirend szervezés során ügyelni kell arra, hogy a levegőztetés a lehető legtöbb időt ölelje fel a napi tevékenységekből, javasolt, amíg az időjárás engedi, a játszóudvaron fogadják és adják haza a gyermekeket. Ahol lehetséges, ott a teraszon történjék az altatás.

 

Altatás Az altatáshoz a gyermekek ágyát egymástól 1,5 méteres távolságban kell elhelyezni. (A megfelelő távolság megtartása elérhető a csoportszobában levő bútorok a szükség szerinti mozgatásával pl.: asztalok, székek, pihenő matracok stb.)  

 

Környezet higiénia A textil, plüss állatok, babaruhák, textil játékok, babatakarók mosásáról rendszeresen gondoskodni kell. A felületeket, különösen a babakonyha eszközeit naponta fertőtleníteni kell. A csoportszobában lévő szőnyegeket lehetőség szerint takarítógéppel nedvesen javasolt tisztítani, a folyadékhoz fertőtlenítő adagolása történjen.

 

Étlaptervezés, étkeztetés Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. Gondosan kell elvégezni a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, azok cseppfertőzéstől védett tárolására.

 

Rendezvények, programok szervezése Évkörhöz kötődő rendezvény szervezése a bölcsődében kizárólag a délelőtti órákban és csak a gyermekek számára javasolt, külső szereplők bevonása nélkül, zártkörű módon.  

 

Javasolt saját programokkal színesíteni a délelőttöt, mint például kisgyermeknevelők mesejátéka, bábozása, közös éneklés, érdekes manuális tevékenységek lehetősége, kreatív sarok, feldíszített csoportok és játszóudvarok, finomságok kóstolója, ötletes mozgásos játékok ajánlása. Az ezekről készült fotókat, rövid filmeket a szülőkkel érdemes megosztani, ha nem is személyesen, de közvetve részesei legyenek a bölcsődei mindennapoknak.

 

Szülők tájékoztatásával kapcsolatos feladatok

Kiemelt figyelmet kell biztosítani a szülők tájékoztatására a nyomtatott tájékoztatók mellett a digitális kommunikáció változatos formáival, mint az elektronikus levelezés, telefon, üzenetküldés (szöveg, kép), online hívások, videó üzenetek, egyéb, biztonságos kommunikációs rendszerek, honlap, facebook oldal, messenger csoport, de ebben az esetben is tekintettel kell lenni az adatvédelmi szabályok betartására.

 

Intézményi dokumentumok

Bölcsődei beszoktatásra érkező kisgyermek esetén: Az eddigi bölcsődei felvételi eljárásrend alapján a beszoktatás megkezdését orvosi igazoláshoz kötöttük. Ezt jogszabály nem írja elő. Az eljárásrend alapja volt a bölcsődeorvos által készített felvételi státusz, amiben az általános szomatikus fejlettség felmérése mellett nyilatkozott a gyermek egészségi állapotáról. (Bölcsődei Gyermekegészségügyi Törzslap)

 

Érvényes protokoll: A bölcsődei felvételhez nem szükséges az „egészséges, közösségbe mehet”, vagy más orvosi igazolás. A gyermekek egészségi állapotáról és a kötelező védőoltások beadásáról – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – az Egészségügyi Könyv és Védőoltási Adatlap bemutatásával tudják tájékoztatni az intézményeket. NEM KELL KÜLÖN ORVOSI IGAZOLÁS! Bölcsődei ellátás kezdetekor a szülőnek kell nyilatkoznia gyermeke egészségi állapotáról. (2.sz. melléklet minta) A nyilatkozat a letölthető dokumentumok között megtalálható.

Bölcsődében tüneteket mutató kisgyermek, vagy a szülő tájékoztatása alapján beteg kisgyermek: A közösségbe a jogszabály szerint is szabályozott orvosi igazolással jöhet újra bölcsődébe. Nem gondozható bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez az állapot már nem áll fenn.

 

Járványhelyzetben protokoll A gyermekorvosok online rendelése és a személyes kontaktok elkerülése miatt, betegség utáni egészséges állapot igazolását 152/2020 (IV.27.) rendeletben leírtakhoz hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői nyilatkozathoz kell kötni. II.2. Igazolt Covid-19 fertőzés esetén Az NNK érvényes eljárásrendje betartandó. (negatív PCR teszt)