A bölcsődénkről

Játékos foglalkozások keretében segítjük a gyerekeket a fejlődésben. 

Cseperedők Tiszavasvári Városi Bölcsőde zsiráf

Az intézményről

A Cseperedők Bölcsőde már hosszú évek óta sikeresen működik Tiszavasváriban. A jelenlegi intézmény a városban működő bölcsődék összevonásából jött létre.

 

A bölcsőde egy lakótelepen helyezkedik el, és szomszédos a város egyik óvodájával. A gyermekcsoportok keleti fekvésűek, nagy területű zöld, fásított telek tartozik hozzá. A bölcsőde három gondozási egységből és kiszolgáló egységből áll. Minden gondozásiegység külön bejáratú, terasz és udvarrész tartozik hozzá.

 

Tapasztalt dolgozóink az egyik legsikeresebb intézményt hozták létre, amit folyamatosan fejlesztve tartanak magas színvonalon.

Tiszavasvári Városi Bölcsőde Napocska csoport

Szakmai program

„A bölcsődés gyermekek egészségvédelme, egészségfejlesztés.”

A személyes környezet képviselője a kisgyermeknevelő, aki a kisgyermek számára a mintát, a modellt adja. A gyermek a környezetével állandó kapcsolatban áll. A kisgyermeknevelőnek fontos feladata a legoptimálisabb feltételeket biztosítani.

Az egészségnevelés akkor éri el célját, ha:

  • a kisgyermekek edzettek lesznek;
  • elsajátítják a koruknak megfelelő egészségügyi szokásokat;
  • mozgásuk egyre harmonikusabb, összerendezettebb;
  • szívesen tartózkodnak és tevékenykednek a szabadban.

Szakmai hitvallásunk

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsájtani.” – Rudolf Steiner

Ez a mondat alapvetően meghatározza szakmai hitvallásunkat. Mit is értünk ez alatt?

A bölcsődei nevelés során legfontosabb a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, fejlődésük során az egyéni és életkori sajátosságaik, másságuk, fejlődési ütemük figyelembevétele.

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, a bölcsőde feladata, hogy a személyiség kiteljesedéséhez az alapokat lerakjuk, derűs kisgyermekkort biztosítsunk, a boldog, sikeres élethez szükséges kompetenciák alapjait lerakjuk.

Szakmai hitvalás
Pedagógiai hitvalás

Pedagógiai hitvallásunk

„Én leraktam a kövemet. Mi tudjuk, hogy   ez a kő segíteni és vezetni fogja azokat akik utánunk jönnek az utat továbbépíteni.” – Celestin Freinet

Ezt az idézetet a bölcsődei nevelés alap gondolataként értelmezzük, hiszen az intézmények sorában a bölcsőde az első közösség mellyel a gyermek és a szülő találkozik, és mint ilyennek meghatározó szerepe van a gyermek későbbi fejlődése szempontjából. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kora gyermekkori nevelés fontossága, kizárólagossága, szerepének determináló hatása, ezért tartjuk fontosnak azokat a bizonyos „köveket” melyekkel a bölcsőde építi a kisgyermek személyiségét.

Dolgozóinkról

Szakképzett dolgozóink a nap minden percében arra törekednek, hogy a legmegfelelőbb gondoskodást biztosítsák gyermekeink számára. Évekre visszatekintő tapasztalatuk illetve végzettségük biztosítja a szülőket arról, hogy teljeskörű ellátást kapnak gyermekeik az életük eme kritikus szakaszában. 

 

Egyes számú prioritásunk a gyermekek biztonsága. Ezt figyelembe tartva, a gyerekek játékosan fejődnek és tanulnak a munkatársaink figyelő szemei alatt. 

Dolgozóink a Tiszavasvári bölcsődében
pic-20

Pályázatok és támogatások

2006

A HEFOP 4.2. „Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati lehetőség kapcsán az intézmény felújítására
sor került.

 

2014
A LEGO gyár játék pályázatán nagy mennyiségű korszerű LEGO játékot nyertünk.

 

2015
energetikai pályázattal napelemes rendszerrel a megújuló energiát felhasználva korszerűsítettük az intézmény villamosenergia felhasználását.

 

2015
A játszóudvar felszerelésének bővítésére került sor egy pályázat kapcsán.

 

A kötelezően elvégzendő, vagy állag megóvást biztosító felújítási és karbantartási munkákra minden évben biztosított volt a költségvetési forrás.

 

Eszköz beszerzésekre részben alapítványi támogatás útján volt módja az intézménynek. (bútorok, gyermek fektetők, játékok, )részben fenntartói költségvetési forrás állt rendelkezésre.