Kisvakond csoport

Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés

Kisvakond

csoportról

Naponta többször egyéni beszélgetős kapcsolatot teremt a nevelő, érdeklődéssel hallgatva a gyerek otthoni élményeit, közléseit aktuális érzelmi állapotáról.

 

Mesét, verset és mondókát rendszeresen többször is mondhat, amikor a játékszituáció azt kínvánja, az egyes gyermek, vagy a gyermekek kisebb csoportja körében. A rendszeresen kezdeményezett mesélés során közvetíti a mesék jellegzetes szó- és kifejezés-fordulatait, ezzel bővíti a gyermek aktív és passzív szókincsét. A bábozás, dramatizálás eszközeit minden nap hozzáférhetővé teszi, hogy ez a tevékenység beépülhessen a gyermek játékába. Naponta alkalmat teremt a firkálgatástól elvezető rajzolásra, a gyermek produktumaiból kiindulva kérdésekkel finoman készteti a gyermeket a képek, firkák megnevezésére. A vizuális nevelés alkalmával az anyagok tulajdonságait szóban is megfogalmazza.

 

Az életkor előrehaladtával a gyermek egyéni szintjét is figyelembe véve segíti a megfelelő kifejezésmód kialakulását. Támogatja, ösztönzi a kulturált nyelvi magatartás kialakítását, mely a társadalmi felfogadást, beilleszkedést is segíti.

A tevékenységek várható eredményei:

 • a gyermekben kialakul a ragaszkodás a csoporttársakhoz és a csoportban dolgozó
  felnőtthöz,
 • képes alkalmazkodni a csoportban kialakult szokásrendszerhez,
 • türelmesen meghallgatja a felnőtteket és a társait,
 • az udvariassági formák betartásával kommunikál,
 • konfliktushelyzetekben társaival egyezkedik,
 • képes az együttérzésre,
 • alkalmazkodik a játék szabályaihoz,
 • a barkácsoláskor létrehozott eszközt felhasználja játéka során és a dramatizáláshoz,
  konstruáló játékokból bonyolultabb alkotásokat készít,
 • szükségleteit érthető formában megfogalmazza,
 • szókincse megfelel az elvárható életkori jellemzőknek,
 • gyakorlottá válik az elemi közlekedési szabályok betartásában, felismeri a napszakokat, különbséget tesz az évszakok között, megfigyeli az évszakok és élőlények egymásra gyakorolt hatását, az általa ismert állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja, ismeretei kibővülnek az ember munkájáról,
 • a tevékenység végzése során (tanulás, játék) kitartása erősödik.

Ha további információra van szükséged, hívj fel minket vagy látogass el hozzánk.

Fedorné Gulyás Szilvia

Pedagógus

2004-ben kezdtem el dolgozni a Tiszavasvári Bölcsődében, mint kisgyermeknevelő. 2019-ben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési karán kisgyermeknevelő BA szakon diplomát szereztem. A mindennapi életben lojálisnak, empatikusnak, toleránsnak és szociálisan érzékenynek tartom magam. Elsődleges feladatomnak tekintem segíteni a kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, a beszédfejlődés támogatását, nyelvi-kommunikációs fejlesztési feladatok tervezését.

 

Tiszalökön élek a férjemmel. Két felnőtt gyermekem van, ők mar önálló életet élnek. Egy csodálatos Ír szetter gazdája vagyok, aki soha nem komolyodik meg. Szabadidőmben zumbát oktatok. Ez a fitness tele van szeretettel feledteti a gondokat, feltölt pozitív energiával.

fedorne-gulyas-szilvia-kisgyermeknevelo-pedagogus-tiszavasvari-bolcsode
csikos-anett-kisgyermeknevelo-pedagogus-tiszavasvari-bolcsode

Csikós Anett

Pedagógus

2018-tól dolgozok a Tiszavasvári Bölcsődében pedagógus munkakörben. A középsikolai tanulmányok befejezése előtt középfokú nyelvvizsgát szereztem angol nyelvből, érettségit követően a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia karán végeztem, geoinformatika szakirányon.

 

Gyerekkoromtól kezdve különösen érdekelt az a munka, ami a bölcsődében, a kisgyermekekkel valósul meg. A családalapítás után a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán kisgyermeknevelő diplomát szereztem. Úgy érzem, megtaláltam a helyemet, azt a munkát végzem, amit a hivatásomnak érzek.

 

A gyermekekkel való kapcsolat minden nap új színt visz a munkámba, így a kicsit nehezebb időszakokon is könnyedén túljutok. A meglévő tudásomat szeretném a továbbiakban bővíteni.

 

Szabadidőmben a kisfiammal vagyok, játszunk,  kézműveskedünk, de szívesen olvasok különböző regényeket.

A Kisvakond csoport mozgásban

Nézd meg a bemutatkozó videónkat a Kisvakond csoportról. Találkozz a pedagógusokkal és kisgyermeknevelőkkel. Tudj meg többet a csoport pedagógiai fókuszáról, hogy mi az amire hangsúlyt helyezünk a foglalkozások alatt.

 

Kérdésed van?

Kisvakond

csoport képekben.