Pillangó csoport

A montessori pedagógia gyakorlati alkalmazása

Pillangó

csoportról

A kisgyermeknevelők a kiemelt nevelési cél meghatározásakor azt a szemléletet tekintették elsődlegesnek, hogy a gyermekek belső motivációból származó saját tevékenységük során tanulnak. A felfedezés, a kipróbálás, majd a tevékenységek gyakorlása örömforrás a kisgyermek számára, így az ismétléshez az öröm újbóli átélése adja a motivációt.


Montessori alapelve: „minden gyermek számára biztosítani kell azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek legjobban segítik a képességeinek kibontakoztatását.”

 

A reformpedagógia ezen szintjén fontosnak tartják a gyermekek mozgásának, kíváncsiságának, manipulációs készségének kielégítését oly módon, hogy a gyermekek önállóak legyenek, hogy csökkenjen a felnőttől való függőségi viszonyuk.

 

A cél megvalósításához szükséges:

 • biztonságos, tiltásoktól mentes környezet
 • gyermekközpontú környezet
 • eszközök, melyek állandó helyen, elérhető magasságban, esztétikusan vannak
  elhelyezve
 • elhúzódásra, pihenésre alkalmas hely

 

A tevékenység közben a kisgyermeknevelő feladata:

 • „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”- bemutatás, megfigyelés,
  segítségnyújtás, de csak akkor, amikor a gyermeknek arra szüksége van
 • kezdeményezés
 • vezetés, útmutatás

 

A módszer alkalmazása lehetőséget nyújt ahhoz, hogy fejlődjön a gyermekek:

 • önállósága
 • finommotoros képessége
 • megfigyelőképessége
 • figyelme
 • emlékezete
 • beszédkészsége, bővül a szókincse
 • gondolkodása
 • térbeli tájékozódása
 • szín- és formaérzékelése

 

A csoportban valamennyi eszközből csak egy darab áll rendelkezésre. Ezáltal a gyermek célirányossá teszi a tevékenységét, fejleszti a szociális magatartását is.ű

 

Didaktikai céljuk szerint az alábbi csoportokba tartozó eszközöket használják:

 • gyakorlati élet eszközei (csavarok, anyák; öntögetők; kanalazás stb.)
 • érzékelés eszközei (rózsaszín torony; barna lépcső; színes hengerek stb)
 • anyanyelvi nevelés eszközei (rajzsablonok stb)
 • matematikai nevelés eszközei (karton számok; számkártyák stb)
 • kozmikus nevelés eszközei

Ha további információra van szükséged, hívj fel minket vagy látogass el hozzánk.

Balogh Enikő

Pedagógus, Gyógypedagógus

Balogh Enikő vagyok, Tiszavasváriban élek. 2017-ben végeztem a Nyíregyházi Egyetemen kisgyermeknevelő szakon. Az itt megszerzett elméleti tudást a Tiszavasvári Bölcsődében eltöltött 180 órás összefüggő, komplex szakmai gyakorlat alatt mélyítettem el. Fontosnak tartottam, hogy a gyermeknevelés területén minél szélesebb szakmai tudással rendelkezzek, ezért 2017 szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyógypedagógia szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, levelező tagozatán folytattam tanulmányaimat, 2020 tavaszán gyógypedagógus diplomát szereztem.

 

A hospitálások és gyakorlatok során betekintést nyerhettem szegregált általános iskola alsó tagozatán és felső tagozatán folyó nevelő-oktató munkába, integrált általános iskolában tartottam kiscsoportos habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokat, hospitáltam a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményében. A gyógypedagógiai tanulmányaim mellett 2017. szeptember 1-től 2019. június 30-ig a tiszavasvári Magiszter Alapítványi Általános Iskolában dolgoztam pedagógiai asszisztensként. 2019. július 1-től dolgozom a Tiszavasvári Bölcsődben kisgyermeknevelőként. Az intézménybe ismerősként tértem vissza, hiszen a bölcsődét és a kolléganőket már ismertem az összefüggő gyakorlatról.

 

Szabadidőmben szívesen biciklizek, tornázok, olvasok. Igyekszem olyan programokon, eseményeken részt venni és olyan emberek társaságát keresni, amik, akik által feltöltődhetek.

balogh-eniko-kisgyermeknevelo-gyogypedagogus-tiszavasvari-bolcsode
illesne-bozsik-renata-kisgyermeknevelo-tiszavasvari-bolcsode

Illésné Bozsik Renáta

Kisgyermeknevelő

2011-ben kezdtem el pályakezdőként dolgozni a Tiszavasvári Bölcsődében. Mindig is gyermekekkel szerettem volna foglalkozni, így pályaválasztásomat is ez motiválta. Az érettségi után felsőfokú tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskola csecsemő és kisgyermeknevelő szakán végeztem.

 

Fontos számomra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a bölcsődében.Mottóm: „ Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”

 

Ha szabadidőm engedi szívesen sétálok a természetben, vagy bekuckózva olvasok egy jó könyvet.

Alacsné Gazdag Anita

Kisgyermeknevelő

Alacsné Gazdag Anita vagyok, a Pillangó csoport egyik kisgyemeknevelője.

 

A Debreceni Református Kollégium és Gimnáziumban érettségiztem, majd csecsemő- és kisgyermek szakápoló szakon végeztem Budapesten, 2011-ben. A Jósa András koraszülöttosztályán dolgoztam első gyermekem megszületéséig.

 

Három gyermek büszke édesanyja vagyok, és a második kisfiam születése után döntöttem a váltás mellett.

 

2010-ben a DE GYGYK-n sikeres szakvizsgát tettem, mint csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó. Hiszem, hogy a gyermek tisztelete, a szemléletük alakítása, nyitott személyiséggé való alakulásuk a pedagógusok és a szülők közös alkotása, céltudatos tevékenység. A nevelés folyamatában elsőrendűnek tartom, hogy az intézménybe járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben, szép élményekkel gazdagodva, minél önállóbban és boldogabban éljék meg a kisgyermekkort.

 

„Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére.”

alacsne-gazdag-anita-kisgyermeknevelo-tiszavasvari-bolcsode

A Pillangó csoport mozgásban

Nézd meg a bemutatkozó videónkat a Pillangó csoportról. Találkozz a pedagógusokkal és kisgyermeknevelőkkel. Tudj meg többet a csoport pedagógiai fókuszáról, hogy mi az amire hangsúlyt helyezünk a foglalkozások alatt.

 

Kérdésed van?

Pillangó

csoport képekben.