Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tájékoztató: A gyermekek kötelező óvodai beíratásával kapcsolatban

Bejelentés

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.A § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.


** 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 37§ (6) Ha a lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde vezetője, haladéktalanul tájékoztatja a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

 

A fenti gyermekekre vonatkozó nyilatkozat a cseperedok.hu weboldalon a letölthető dokumentumok között megtalálható.

 

Tiszavasvári 2021.03.22

 

Reznek Istvánné
intézményvezető