Állások

Legyél a csapatunk tagja!

Miért

válaszd a hivatásunkat?

Bölcsődénkben a kisgyermeknevelőknek és pedagógusoknak köszönhetően a bizonytalan léptű, sajátos nyelvet beszélő, kiszolgáltatott tipegőkből, egy erős Én-tudattal bíró, alkalmazkodni, önmagát kifejezni képes, önálló kisgyermekké CSEPEREDNEK a szemünk láttára. Játékosan fejlődik mozgásuk, érdeklődésük, kifejező képességük, együttműködő- és alkalmazkodó képességük.  Ennek a fejlődésnek Te is a része lehetsz ha ezt a karrier utat választod.

Felelősség

Szeretet

Nevelés

Támogatás

Állások

a Cseperedőknél

1. Konyhai kisegítő

A Tiszavasvári Bölcsőde a közmunka program keretén belül keres konyhai kisegítő munkakörbe 1 fő alkalmazottat. A részletekről érdeklődjön személyesen Munkácsi Ágnes intézményvezetőnél, vagy a honlapon megjelölt elérhetőségeken.

2. Kisgyermeknevelő

Tiszavasvári Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszavasvári Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének gyermekek bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó kisgyermeknevelői feladatok. A Bölcsődei Gondozás-nevelés Országos Alapprogramja és az intézmény érvényben lévő Szakmai Programja alapján a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2.sz mellékletében a munkakörre meghatározott szakképesítés,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, kisgyermeknevelő BA szintű képesítés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátiás készség, terhelhetőség, megbízhatóság, kiemelkedő kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt
 •  végzettséget igazoló bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint egyéb képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai;
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Bölcsőde címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 335/2021. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Értesítés a pályázatban megadott elérhetőségek valamelyikén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszavasvári Város Honlapja – www.tiszavasvari.hu – 2021. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.