Blog

Bejelentés
Szülőknek

Tájékoztató: Az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételével kapcsolatban

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy 2021-ben a a kötelező legkisebb munkabér változása miatt megváltozott az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés egy főre eső nettó összegének mértéke. Ez alapján az a gyermek jogosult a jövedelem alapján kérni az ingyenes gyermekétkeztetést, ahol „családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. (2021-ben 144 717.-Ft)” Kérem eddig leadott nyilatkozataikat ez alapján vizsgálják felül , és amennyiben szükséges módosítsák jogosultságukat. Az

Olvasás folytatása ➝
Bejelentés
Szülőknek

Tájékoztató: A gyermekek kötelező óvodai beíratásával kapcsolatban

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.A § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. ** 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 37§ (6) Ha a lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde vezetője, haladéktalanul tájékoztatja a gyermek lakóhelye, annak

Olvasás folytatása ➝
Szülőknek

Bölcsi vagy nem bölcsi? Érvek és ellenérvek

Nehéz döntés, amelyet a legtöbb szülőnek meg kell hoznia. A bölcsibe íratás mindig nagy dilemma a szülők számára. Ugyanis ilyenkor felmerülhet a kétely, hogy ők már nem elegek a csemetéjüknek, illetve hogy a gyerek majd nehezen viseli a különválást. Mégis számos előnye van a bölcsinek. Mindenek előtt nagyon fontos, hogy jó bölcsödét válasszunk, mert akkor ezek a pozitív hatások erősebbek lesznek. Ha lehetőségünk van rá, érdemes olyan bölcsődét választani, ahol a gyerekekkel kis csoportban dolgoznak, ahol egy-egy gondozónőre kevés gyerek

Olvasás folytatása ➝