Családbarát hely

„A családok sikere a közös sikerünk!”

Mi a családbarát hely?

Nagy örömünkre szolgál, hogy az intézményünk elnyerte a „Családbarát Szolgáltató Hely” minősítést.

 

A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését. Figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

 

Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva (pl. etetőszék, gyermekmenü, gyermekkocsi tároló, akadálymentes közlekedés gyermekkocsi számára).

 

A tanúsítványt megszerzett szervezetek ingyenes auditáláson vesznek részt, mely audit a szervezetben érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet.
A Családbarát Hely tanúsító védjegyre a Magyarország területén működő magyar, valamint a Magyarországon működő külföldi tulajdonú szervezetek jelentkezhetnek.

 

Amennyiben az előszűrő kérdőív kitöltése alapján a szervezet eléri az audithoz szükséges pontszámot, helyszíni auditvizsgálat történik, melynek során ellenőrizzük a szervezet családbarát működésének, intézkedéseinek meglétét.

 

A sikeres auditot követően a Családbarát Magyarország Központ kiállítja a szervezet nevére szóló Családbarát Hely tanúsító védjegyet, mely minősítés kifejezi a jelentkező szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.
A Családbarát Hely tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szolgáltatást nyújt.

 

A Családbarát Hely tanúsító védjegy objektív elemzésen alapuló minősítési rendszer, amely egy hivatalos auditálási folyamat eredményeként dönti el, hogy mely szervezetek, jelentkezők kaphatják meg a védjegyet. A Családbarát Magyarország Központ kormányhatározat alapján alakította ki és fejleszti tovább a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerét és eljárásrendjét, valamint végzi a szervezetek minősítését.